לוח מרוצים


 

20.10.15 מרוץ הלילה של תל אביב

23.10.15 אולטרה מרתון סובב עמק

14.11.15 מרוץ אייל

27.11.15 חצי מרתון מדברי באילת

4.12.15 חצי מרתון עמק המעיינות

8.1.15 מרתון טבריה

26.2.15 מרתון תל אביב

18.3.15 מרתון ירושלים

10.4.15 מרתון וחצי מרתון וינה